Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand zijn de cijfers (in € 1.000) opgenomen van de meerjarenbegroting 2021-2024 per programma. Ter vergelijking is de stand van de begroting 2020 opgenomen, inclusief de wijzigingen tot en met de bestuursrapportage. Op dat moment sloot de begroting voor 2020 met een nadelig saldo van € 1.085.000.

Programma

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bestuur en Dienstverlening

4.549

3.628

3.783

3.886

3.838

4.130

Wonen en economie

39.084

35.005

42.694

42.510

35.502

24.741

Leefomgeving en Veiligheid

26.975

27.979

29.859

30.448

30.823

31.128

Vrije Tijd

7.918

7.924

8.232

8.302

8.385

8.512

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

67.081

74.179

70.960

69.719

70.353

70.944

Bedrijfsvoering

62.228

62.017

62.101

62.651

63.584

65.294

Algemene dekkingsmiddelen

1.355

799

306

1.012

1.816

2.609

Totaal lasten

209.190

211.532

217.934

218.528

214.303

207.358

Bestuur en Dienstverlening

1.109

1.227

1.100

1.090

1.033

1.525

Wonen en economie

34.230

33.329

41.436

41.142

34.290

23.345

Leefomgeving en Veiligheid

18.292

19.346

20.655

21.060

21.402

21.714

Vrije Tijd

310

259

306

312

278

278

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

21.306

28.870

23.390

22.813

22.809

23.008

Bedrijfsvoering

7.484

6.663

6.958

7.079

7.837

7.715

Algemene dekkingsmiddelen

111.385

115.902

119.107

122.148

124.697

127.093

Totaal baten

194.115

205.596

212.953

215.644

212.346

204.677

Saldo van lasten en baten

-15.075

-5.936

-4.981

-2.884

-1.957

-2.681

Storting in reserves

-1.627

3.435

2.190

2.285

2.530

2.338

Onttrekking aan reserves

11.559

8.286

6.182

5.255

4.676

4.821

Totaal

-5.143

-1.085

-989

86

189

-199

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07