Begroting 2021

Programmaplan

Leefomgeving en Veiligheid

Programma Leefomgeving en Veiligheid

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 29.859
Baten € -20.750
Saldo € 9.109
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07