Begroting 2021

Overige gegevens

Landelijke basisset indicatoren

Landelijke basisset indicatoren

 

Basisset indicatoren

Nederland (jaartal)

Nieuwegein (jaartal)

Eenheid

1

Formatie

niet gemeten

8,0 (2019)

Fte per 1.000 inwoners

2

Bezetting

niet gemeten

8,0 (2019)

Fte per 1.000 inwoners

3

Apparaatskosten

niet gemeten

536 (2019)

Kosten per inwoner

4

Externe inhuur

niet gemeten

50 (2019)

Kosten per inwoner

5

Overhead

niet gemeten

9,8 (2019)

% van totale lasten

6

Verwijzingen Halt

108,0 (2019)

132,0 (2019)

Aantal per 10.000 inwoners

7

Vervallen

8

Winkeldiefstallen

2,3 (2019)

3,1 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

9

Geweldsmisdrijven

4,9 (2019)

4,6 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

10

Diefstallen uit woning

2,3 (2019)

2,5 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,8 (2019)

6,1 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

12

Vervallen

13

vervallen

14

Functiemenging

53,2 (2019)

61,8 (2019)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

15

Vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

151,6 (2019)

144,2 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-65 jaar

17

Absoluut verzuim

1,9 (2018))

3,0 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

18

Relatief verzuim

23 (2018)

25 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,9 (2018)

1,9 (2018)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

20

Niet sporters

48,7 (2016)

49,8 (2016)

%

21

Banen

792,1 (2019)

1.137,9(2019)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-75 jaar

22

Jongeren met een delict voor de rechter

1 (2018)

1 (2018)

% 12-21 jaar

23

Kinderen in uitkeringsgezinnen

7 (2018)

6 (2018)

% kinderen tot 18 jaar

24

Netto arbeidsparticipatie

68,8 (2019)

68,3 (2019)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25

Vervallen

26

Werkloze jongeren

2 (2018)

2 (2018)

% 16-22 jaar

27

Personen met een bijstandsuitkering

37,4 (2019)

31,2 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder, 2e half jaar 2018

28

Lopende re-integratievoorzieningen

207,04(2019)

137,4 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-75 jaar

29

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

12,2 (2019)

11,3 (2019)

%

30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,2(2019)

1,1 (20195)

%

31

Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering

0,4 (2019)

0,4 (2019)

%,

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

61 (2019)

57 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners, 2e half jaar 2018

33

Omvang huishoudelijk restafval

172 (2018)

209 (2018)

Kg/inwoner

34

Hernieuwbare elektriciteit

 18,5 (2018)

9,8 (2018)

%

35

Gemiddelde WOZ waarde

248 (2019)

235 (2019)

€ 1.000

36

Nieuw gebouwde woningen

8,6 (2018)

7,7 (2018)

Aantal per 1.000 woningen

37

Demografische druk

54,2 (2020)

55,3 (2020)

% personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 15 tot 65 jaar.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

700 (2020)

550 (2020)

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

773 (2020)

683 (2020)

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07