Begroting 2021

Programmaplan

Bestuur en Dienstverlening

Programma Bestuur en Dienstverlening

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.783
Baten € -1.100
Saldo € 2.682
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07