Begroting 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

Programma Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 212
Baten € -123.264
Saldo € -123.053
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07