Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht Investeringen

Investeringen 2021

Krediet

afschr. Termijn

Programma

Toelichting

CAD systeem software

102.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

Vervanging servers

204.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

Investering telefonie

357.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

Investering actieve netwerkcomponenten

357.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

RIS software

76.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d)

163.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

BHV Communicatiemiddelen

25.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

Lias

36.000

5

Bedrijfsvoering

Vervanging investering

Aanlegkosten 1 voetbalveld (304) sp.p. Galecopperzoom

62.900

15

Vastgoed

Vervanging investering

Sp. Galecop/JSV vervangen verlichting (LED) veld 307

10.200

15

Vastgoed

Vervanging investering

Sp. Galecop/RCN vervangen verlichting (LED)

13.200

15

Vastgoed

Vervanging investering

Sp. Galecop/Diamonds vervangen verlichting (LED)

34.500

15

Vastgoed

Vervanging investering

Opknappen fort Vreeswijk Inrichting (Verbouwing 2001)

62.900

20

Vastgoed

Vervanging investering

Upgrading verhuurprogramma WinConsyst

27.000

5

Vastgoed

Vervanging investering

Vervangen aansluitzuilen Passantenhaven

29.000

15

Vastgoed

Vervanging investering

Herstraten schoolpleinen

41.600

25

Vastgoed

conform beheerplan

Brandweerkazerne Nevelgaarde, vervangen dakbedekking

34.500

25

Vastgoed

conform beheerplan

Speelvoorzieningen

807.800

20

Leefomgeving

conform beheerplan

Vervanging groen

805.600

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Elementenverharding (30% maatregel)

1.340.400

10

Leefomgeving

conform beheerplan

Seperate kredietaanvragen wegen

965.600

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Levensduur verlengende maatregelen elementen

83.300

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Beschoeiing

164.400

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Bewegwijzering

198.400

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Bebording

68.000

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Geleìderails

26.300

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Straatmeubilair

166.600

25

Leefomgeving

conform beheerplan

VRI beheerplan

368.000

20

Leefomgeving

conform beheerplan

VRI 108

204.000

20

Leefomgeving

vervanging uit 2001

IVRI's (ambitie punt 122)

130.000

20

Leefomgeving

Vernieuwing functionaliteit

Vervangen opstallen dierenweides 2021-2025

31.500

20

Leefomgeving

Vervanging

Overname openbare verlichting 2014-2024

350.000

10

Leefomgeving

Raadsbesluit / bestuursrapportage 2020

Fietsroute Ijsselstein - nieuwegein - utrecht

191.800

40

Leefomgeving

bestuurlijk besluit (2 jaar )

Investeringen 2021

Krediet

afschr. Termijn

Programma

Toelichting

Tractie:

A2, DAF CF370 FAN

255.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging voertuig van 2014

S3, Volkswagen transporter

46.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging voertuig van 2013

ZS V1, Nido Stratos

31.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging voertuig van 2011

Pool 1, Violkswagen Up

25.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging voertuig van 2013

Pool 2, Volkswagen Up

25.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging voertuig van 2013

Vervanging voertuig Schoonmaak

46.000

10

Bedrijfsvoering

Vervanging overgenomen voertuig PAUW

Ten laste van reserve parkeren

Ondergrondse fietsenstalling tramhalte City*

3.102.900

40

Leefomgeving

conform de PEX

Aanschaf etagerekken

258.800

20

Leefomgeving

conform de PEX

Ten laste van rioolrechten

Diverse rioolvervangingen

559.000

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Diverse rioolvervangingen

111.800

20

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Investeringen hemelwaterafvoer

669.700

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Investering grondwaterafvoer

111.800

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Totaal investeringen 2021

12.779.500

Investeringen grondexploitatie 2021 per gebied

Krediet

Het Klooster

Bouw- en woonrijpmaken entreegebied en wrm sectie 4

1.600.000

Stelpost / onvoorzien

1.000.000

2.600.000

Lekboulevard

Bouw en woonrijpmaken lotusplantsoen, middenblok, nijenmonde

1.200.000

Stelpost / onvoorzien

900.000

2.100.000

Blokhoeve

Bouw- en woonrijpmaken

1.500.000

Stelpost / onvoorzien

1.000.000

2.500.000

Juko terrein

Bouw- en woonrijpmaken

700.000

Stelpost / onvoorzien

300.000

1.000.000

Deventerschans

Bouw- en woonrijpmaken

300.000

Stelpost / onvoorzien

50.000

350.000

Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

Bouwrijpmaken

200.000

Parkeerterrein / fietspad

250.000

Stelpost / onvoorzien

100.000

550.000

Binnenstad (herijkt)

Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT

30.000.000

Stelpost / onvoorzien

2.000.000

32.000.000

Mooi Rijnhuizen

Bouw- en woonrijpmaken

1.500.000

Stelpost / onvoorzien

300.000

1.800.000

Rijnhuizen Noord

Stelpost / onvoorzien

100.000

100.000

Altrecht locatie

Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT

400.000

400.000

Onvoorzien / afronding

1.600.000

Totaal

45.000.000

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07