Begroting 2021

Programmaplan

Wonen en Economie

Programma Wonen en Economie

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 43.989
Baten € -42.232
Saldo € 1.757
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07