Begroting 2021

Overige gegevens

Kerngegevens

 

Jaarstukken 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

33

Aantal wethouders

5

5

5

Commissieleden (niet-raadsleden)

15

16

16

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

       194.115

205.596

212.953

Totale programmalasten 

       209.190

211.532

217.934

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

11.559

8.286

6.182

     Stortingen

1.627

3.435

2.190

Resultaat 

-5.143

-1.085

-989

Sociaal

Aantal inwoners

63.461

63.376

63.828

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.215

1.249

1.280

Totaal aantal leerlingen *): 

10.181

10.220

10.340

    - openbaar basisonderwijs

1.495

1.499

1.495

    - bijzonder basisonderwijs

3.227

3.188

3.227

    - voortgezet onderwijs

5.370

5.276

5.370

    - speciaal basisonderwijs

248

257

248

Totaal aantal scholen: 

22

22

21

    - scholen basisonderwijs

17

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

3

4

3

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

1

- scholen voortgezet onderwijs LWOO

                1

0

0

Fysiek

Aantal woonruimten

28.871

29.005

29.190

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.428

3.523

3.470

Oppervlakte gemeente in hectare (incl water)

2.565

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

46.416

44.000

46.500

Aantal bedrijfsvestigingen

5.876

5.450

5.900

Aantal m2 kantoren

       waarvan beschikbaar (m2)

52.470

82.600

36.585

*) Aantallen leerlingen en scholen 2021 op basis van teldatum 1 oktober 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07