Begroting 2021

Programmaplan

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 70.960
Baten € -23.633
Saldo € 47.327
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07