Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht mutaties voorzieningen

Voorzieningen Begroting 2021-2024

Boekwaarde

Prognose

Storting

Onttrekking

Prognose

Storting

Onttrekking

Prognose

Storting

Onttrekking

Prognose

Storting

Onttrekking

Prognose

31-12-2019

31-12-2020

2021

2021

31-12-2021

2022

2022

31-12-2022

2023

2023

31-12-2023

2024

2024

31-12-2024

Voorziening VPB last

120.780

120.780

120.780

120.780

120.780

120.780

Voorziening wethouderspensioenen

5.792.357

6.094.857

302.500

6.397.357

302.500

6.699.857

302.500

7.002.357

302.500

7.304.857

Voorziening Naheffing BTW De Kom

0

0

0

0

0

0

Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b):

5.913.137

6.215.637

302.500

0

6.518.137

302.500

0

6.820.637

302.500

0

7.123.137

302.500

0

7.425.637

Voorziening groot onderhoud sportvelden

303.518

388.518

95.600

20.500

463.618

95.800

12.500

546.918

96.200

14.600

628.518

96.200

14.600

710.118

Voorziening groot onderhoud stadshuis

520.877

582.277

110.000

63.300

628.977

110.000

48.500

690.477

110.000

775.000

25.477

110.000

100.100

35.377

Voorziening groot onderhoud theater

396.351

408.451

101.300

89.900

419.851

101.300

98.400

422.751

101.300

89.200

434.851

101.300

89.200

446.951

Voorziening onderhoud civieltechnische werken

997.957

1.149.557

565.100

478.400

1.236.257

565.100

391.900

1.409.457

565.100

665.200

1.309.357

565.100

665.200

1.209.257

Voorziening onderhoud overige accommodaties

1.469.000

1.486.600

437.300

363.700

1.560.200

432.700

359.000

1.633.900

433.400

407.400

1.659.900

433.400

407.400

1.685.900

Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad

1.502.791

1.803.291

306.200

2.109.491

306.200

2.415.691

306.200

2.721.891

306.200

3.028.091

Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen

186.557

202.257

251.300

113.900

339.657

251.500

201.500

389.657

252.300

184.500

457.457

252.300

184.500

525.257

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

204.778

209.978

217.100

297.100

129.978

217.200

230.700

116.478

218.100

193.600

140.978

218.100

193.600

165.478

Voorziening onderhoud wegen

1.907.584

1.750.484

718.400

961.300

1.507.584

718.400

1.041.300

1.184.684

718.400

1.138.300

764.784

718.400

1.138.300

344.884

Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c):

7.489.412

7.981.412

2.802.300

2.388.100

8.395.612

2.798.200

2.383.800

8.810.012

2.801.000

3.467.800

8.143.212

2.801.000

2.792.900

8.151.312

Voorziening afvalstoffen

395.741

209.017

119.000

90.017

90.017

90.017

90.017

Voorziening rioolrechten

0

-39.030

28.238

-10.792

16.051

5.259

5.259

5.259

Voorziening Premie Reparatie WW

39.595

39.595

39.595

39.595

39.595

39.595

Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2):

435.336

209.582

28.238

119.000

118.820

16.051

0

134.871

0

0

134.871

0

0

134.871

13.837.885

14.406.631

3.133.038

2.507.100

15.032.569

3.116.751

2.383.800

15.765.520

3.103.500

3.467.800

15.401.220

3.103.500

2.792.900

15.711.820

 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07